Rứa là iêu hắn rồi à....?

Hôm nay ngủ trưa nhìn vợ cứ cười cười miềng tức điên đập dậy:
- Chi mà vừa cười vừa run rứa ?
- Em mơ
- Mơ cái chi ?
- Gặp cướp.
- Tời... rồi dăng ?


- Hắn dí súng vô tôốc em...
- Ác rứa à... hắn có lấy chi không ?
- Không...hắn nói iêu hắn thì sống mà chống hắn thì chết...
- Tời... rứa là iêu hắn rồi à...
- Chưa...tại eng đập dậy... nên nỏ biết kết quả dăng nựa...
- Tời..


Lưu ý: Bài viết sử dụng ngôn từ địa phương
Biểu tượng cảm xúc smile

>>> Xem thêm video Linke: https://youtu.be/h-RMu32kQiw

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.