Cho đáng đời

H: Intrernet
Đang ngủ mơ màng có giấc mơ đẹp thì bị vợ lôi hết chăn... gọi giật giọng:
- Dậy.. dậy mau... cấy chi mà vừa ngủ vừa cười rứa ?
- Eng đang mơ mà
- Mơ cấy chi ?
- Gặp cô gái có thân hình bóc lữa hỏi eng có muốn vui vẻ không ?
- Trời là trời... eng trả lời dăng ?

- Có...
- Trời... e tui chết mất thôi... rồi dăng nữa...?
- Eng hỏi giá mấy, cô ấy nói 200 ngàn
- Trời là trời ... rứa đắc chắc vô phòng nghỉ à...
- Không ... cô ấy đưa cho eng quyển sách... truyện cười dân gian...
- Cho đáng đời....hihi

Lưu ý: Bài viết sử dụng ngôn từ địa phương

>>> Xem thêm video: https://youtu.be/yTXpDanQwSI


Những bình luận hàng đầu trên Facebook

Không có nhận xét nào: