Lý Hòa ngày 25 tháng 8 năm 2015


Hoa muống BiểnNhững hình ảnh mới nhất về làng Lý Hòa xã Hải Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình được ghi hình ngày 25 tháng 8 năm 2015.

Hoa muống Biển

Biển Lý Hòa Sông Lý Hòa Sông Lý Hòa Làng Lý Hòa Làng Lý Hòa

>>>  Xem thêm Video

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.