Đại diện các tỉnh Bắc Miền Trung về Lý Hòa tham quan mô hình nông thôn mới

Sáng ngày 8 tháng 9 năm 2015, tại làng Lý Hòa xã Hải Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình có đoàn đại biểu đại diện cho các tỉnh Bắc Miền Trung về tham quan mô hình xây dựng nông thôn mới. Tiếp đoàn có đai diện lãnh đạo ban ngành tỉnh Quảng Bình, đại diện lãnh đạo huyện Bố Trạch và lãnh đạo Đảng, Chính quyền các ban ngành xã Hải Trạch.
Sau khi nghe lãnh đạo xã báo cáo tình hình xây dựng mô hình nông thôn mới và trả lời các câu hỏi  Đoàn tiếp tục tham quan thực tế một số địa điểm tại xã.
Sau đây một số hình ảnh hoạt động của đoàn tham quan tại xã Hải Trạch

Không có nhận xét nào: