CỘng đồng Facebook LÝ Hòa " TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO NĂM 2016"

Nhân những ngày cận kề Tết Bính thân năm 2016, Cộng đồng Lý Hòa Facebook tổ chức quyên góp ủng hộ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm dài ngày, Bà mrẹ  Việt Nam Anh Hùng, các thương bệnh binh nặng, Không những ủng hộ cho các đối tượng ở trong xã mà Cộng đồng Lý Hòa tiếp tục kêu gọi ủng hội cho các đối tượng ở khác xã như Vạn Trạch và Tân Thượng Trạch, ngoài ra còn ủng hộ thêm cho các phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao và giải đua thuyền truyền thống của địa phương.
Nhân dịp đầu xuân năm mới thay mặt BTC Cộng đồng Lý Hòa Facebook và trang tin lyhoa.vn xin có lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã tạo điều kiện giúp đỡ cho bà con và BTC  hoàn thành tốt những việc làm mang đầy ý nghĩa trên. Năm mới chúc mọi người mọi nhà bình an sức khỏe và thành dạt trong cuộc sống.

  

DANH SÁCH THU VÀ CHI TRONG ĐỢT TẾT
( Lưu ý các khoản thu chi trực tiếp cho đội bóng đội bơi không đưa vào danh sách này)

Thu
Hà lan : 12.000.000 đòng
Bẹp Hưởng: 1.000.000 đồng
Ông phóc 10.000.000 đồng
Phương(hạc) 1.000.000 đồng
Huy béo 1.000.000 đồng
Hồ Nhân 500.000 đồng
Thủy Chung 500.000 đồng
Khuê 200.000 đồng
Cẩm Thương 200.000 đồng
Mệ Nga 6.000.000 đồng
Cương luyện 2.000.000 đồng
Trung kiên 1.000.000 đồng
Nguyệt hùng 500.000 đồng
Thương (liên)200.000 đồng
Đạt+quang(úc) 3.000.000 đồng
Nhi 300.000 đồng
Phương (gió) 300.000 đồng
Hà quảng 200.000 đồng
Huy còi 500.000 đồng
Nhung hiền 500.000 đồng
Hùng thu 300.000 đồng
Trọng hấn 300.000 đồng
Hàn quốc 6.450.000 đồng
Berlin 5.500.000  đồng
Coi lee 500.000 đồng
Hồ Thị Nga 1.000.000 đồng
Chi: 
Anh Hòa: 500.000 đồng
Anh Bình : 300.000 đồng
Ông Đói: 300.000 đồng
Mệ Èn : 300.000 đồng
Thuyền cộng đồng: 500.000 đồng
Thượng Trạch: 8.000.000 đồng
Banner  logo : 200.000 đồng.
Mẹ VNAH 1.000.000 đồng
Ông súng 500.000 đồng
Vạn trạch 1.000.000 đồng
Mai lập 1.000.000 đồng
2 mệ CLB Thượng Hòa 500.000 đồng
Kiều hương 1.700.000 đồng
Mệ huyền 500.000 đồng
Chị tình 300.000 đồng
Hồ huy 200.000 đồng
Tổ chức tổng kết 950.000 đồng
Quà 67 xuất = 20.435.000 đồng