LỄ KHÁNH THÀNH CHÙA LÝ HÒA

Chùa Lý Hòa " Vĩnh Phước Tự" được xây dựng năm Mậu Ngọ (1738) thời vua Gia Long, niên hiệu Vĩnh Hựu thứ tư. Lúc đầu chùa được làm bằng gỗ lợp tranh khá đơn sơ. Đến năm Mậu Tuất (1802) thời vua Gia Long niên hiệu thứ nhất chùa được xây lại bằng gạch, lợp ngói vảy, ba gian hai chái rất rộng, lớn nhất trong vùng. Qua đó có thể thấy tư tưởng Phật giáo đến với nhân dân Lý Hòa khá sớm.
Khuôn viên chùa rất rộng trên 10000  mét vuông. Phần nổi chùa rộng 2000 mét vuông có thành bao quanh. Cổng chùa cao, một cửa ra vào. Trên bình quan cổng có đắp 3 chữ nổi" VĨNH PHƯỚC TỰ" bằng tiếng phạn Ấn Độ. Trước mặt chùa có ba đám ruộng chùa rộng 5000 mét vuông gọi là ruộng Tam Bảo.
>>> Giới thiệu một số đường nét chùa Lý Hòa 
>>> Cổ vật chùa Lý Hòa
Lễ Bạch Phật – Khởi chuông, trống, bát nhã và Lễ giải uế - An tọa phật – Khai kinh, tụng kinh cầu siêu
Sư chủ trì chùa lúc đầu do chùa Bảo Quốc Huế cử ra tu hành và trong coi chùa, sau này do các sư người Lý hòa chủ trì. Trước cách mạng tháng tám 1945 do sư thầy Hoàng Duy Ổi thường gọi là thầy Kiểm Ổi chủ trì lâu năm rồi qua đời được nhà chùa an táng sau khu đại viên chùa. Mộ được xây bằng hình tháp lục giác rất cao. Trong thời gian kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ  chùa được sư thầy Đặng Gia Khiên chủ trì.
Đến năm 1965 chùa bị máy bay Mỹ ném bom hư hỏng nặng chỉ còn cổng chùa với vô số vết đạn mà nó mang theo cho đến mãi sau này. Nên sư thầy lúc đó đã thỉnh toàn bộ tượng phật trong chùa xuống thờ tại chùa Đức trạch và tu hành ở đó cho đến cuối đời , được đưa về an táng tại nghĩa trang gia đình ở Lý Hòa. Trong thời gian dài Chùa bị bỏ hoang, đất đai bị lấn chiếm. 
Ngày 23 tháng 3 năm 2011, Chùa Lý Hòa được gia đình ông Phan Hải bà Phạm Thị Dung là người góc ở Lý Hòa đang sinh sống làm việc tại thành phố HỒ Chí Minh phát tâm xin xây dựng lại chùa. Qua thời gian thiết kế xây dựng đến nay chùa Lý Hòa đã hoàn tất. 
Ngày 21 tháng 01 năm 2016 UBMT xã cùng Ban tâm linh xã tổ chức rước Phật Thích Ca Mẫu Ni củ của Chùa Lý Hòa từ xã Đức Trạch về lại Chùa thỏa được ý nguyện của các nhà sư cùng bà con phật tử làng Lý Hòa.
Ngày 22  tháng 01 năm 2016 được sự nhất trí của Chính Quyền địa phương, Ban tâm linh xã cùng Ủy Ban Mặt Trận xã và gia đình ông bà Phan Hải tổ chức Lễ Bạch Phật – Khởi chuông, trống, bát nhã và Lễ giải uế - An tọa phật – Khai kinh, tụng kinh cầu siêu.  Đúng 9h ngày 23 tháng 01 năm 2016 tổ chức lễ cắt băng khánh thành Chùa Lý Hòa.
Sau đây một số hình ảnh và video mà BBT ghi hình được.
Tượng Phật Thích Ca  Mẫu Ni cũ của chùa Lý Hòa 
Mặt trước chùa
Mặt trước chùa

18 vị La Hán

18 vị La Hán
Lễ Bạch Phật – Khởi chuông, trống, bát nhã và Lễ giải uế - An tọa phật – Khai kinh, tụng kinh cầu siêu

Lễ Bạch Phật – Khởi chuông, trống, bát nhã và Lễ giải uế - An tọa phật – Khai kinh, tụng kinh cầu siêu

Lễ Bạch Phật – Khởi chuông, trống, bát nhã và Lễ giải uế - An tọa phật – Khai kinh, tụng kinh cầu siêu

Lễ Bạch Phật – Khởi chuông, trống, bát nhã và Lễ giải uế - An tọa phật – Khai kinh, tụng kinh cầu siêu

Lễ Bạch Phật – Khởi chuông, trống, bát nhã và Lễ giải uế - An tọa phật – Khai kinh, tụng kinh cầu siêu

Lễ Bạch Phật – Khởi chuông, trống, bát nhã và Lễ giải uế - An tọa phật – Khai kinh, tụng kinh cầu siêu

Lễ Bạch Phật – Khởi chuông, trống, bát nhã và Lễ giải uế - An tọa phật – Khai kinh, tụng kinh cầu siêu

Khu Quan Thế Âm
khu A Di ĐàLễ Bạch Phật – Khởi chuông, trống, bát nhã và Lễ giải uế - An tọa phật – Khai kinh, tụng kinh cầu siêu

Lễ Bạch Phật – Khởi chuông, trống, bát nhã và Lễ giải uế - An tọa phật – Khai kinh, tụng kinh cầu siêu

Phật A Di Lặc

Phật trăm tay nghìn mắt
Lễ cắt băng khánh thành

Lễ cắt băng khánh thành

Lễ cắt băng khánh thành
Lễ cắt băng khánh thành
Đại diện lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư
Dâng hương cầu nguyện sau lễ cắt băng khánh thành

Chủ đầu tư ông Phan HẢi bà Phạm Thị Dung

Dâng hương cầu nguyện sau lễ cắt băng khánh thành


Video