Tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 - 2016

Ngày 19 tháng 7 năm 2016 được sự chỉ đạo của Thường trực hội Nông dân Huyện Bố Trạch, được sự quan tâm cho phép của Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam xã, hội Nông dân tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 - 2016.
Tham dự chỉ đạo hội nghị có đại diện Thường trực huyện hội, đại diện đảng ủy, UBND, UBMTTQVN xã, các ban ngành cấp xã, đại diện lãnh đạo thôn và hơn 100 đại biểu đại diện cho hội Nông dân trong toàn xã.

Nông dân là người chủ đạo trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, và các chương trình phát triển kinh tế của địa phương. Trong những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ - UBND, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với các ban ngành đoàn thể trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Các tiến bộ KHKT được bà con nông dân áp dụng vào sản xuất ngư nghiệp như đó đầu tư vốn để cải hoán, đóng mới và mua sắm ngư lưới cụ để tham gia đánh bắt xa bờ. Hiện tại đó có 34 tàu trong đó có 3 tàu sử dụng nguồn vốn dự án 67, các loại thuyền, bơ nan đánh bắt gần bờ cũng tăng lên gần 300 chiếc, làm đúng thời vụ, và đầu tư đúng mức và đó giải quyết được trờn 600 lao động. Về kinh doanh từ đầu năm 2014 chợ xây dựng xong các chủ kinh doanh đã đầu tư đúng mức để kinh doanh dịch vụ và phát triển kinh doanh nghành nghề đa dạng để phát triển kinh tế gia đình và xã hội.
Tuy có những thuận lợi cơ bản, song trong sản xuất nghề cỏ hội viên Nông dân vẩn còn gặp một số khó khăn như thời tiết, bảo lụt giỏ cả thị trường tranh chấp lãnh hải lảm cho bà con ngư dân chưa yên tâm sản xuất, nhưng được sự chỉ đạo kịp thời của Đảng uỷ - UBND, trực tiếp là cấp uỷ, BCH các thôn, sự nổ lực phấn đấu sáng tạo khắc phục mọi khó khăn của bà con nông dân. Nhờ vậy, trong 5 năm qua phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh của xã nhà đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi.
1, Nghề cá: 
Với vai trò chủ đạo trong sản xuất Ngư nghiệp và kinh doanh dịch vụ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ, HDND đảm bảo tốt an ninh Quốc phòng Trong 5 năm qua nhận thức về KHKT của Hội viên nông dân ngày càng cao và đó áp dụng KHKT vào sàn xất thực tế của địa phương. Do đó năng suất và sản lượng năm sau cao hơn năm trước, có nhiều hộ 01 năm thu nhập 70 đến 80 triệu đồng trên 1 lao động trờn 1 năm như tàu Anh Phong, Anh Chiến Anh Long, Anh Phúc và còn nhiều tàu thuyền khác cũng thi đua sản xuất giỏi đó đạt được sản lượng cao như năm 2012 đạt 950 tấn thì năm 2015đó tăng lên 1550 tấn và được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về sự hổ trợ cho hội viên nông dân vay vốn của ngân hành chính sách để hội viên phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo bền vững .Hiện nay Hội Nông dân xã đã làm thủ tục cho hội viên vay 3.500.000.000 đ. Đối với ngư dân chính phủ đó có những chính sách hổ trợ như nghị định 48CP trong những năm qua đó hổ trợ cho những tàu đánh bắt xa bờ trên 30 tỷ đồng và nghị định 67 hổ trợ dự án đóng tàu xa bờ 5 chiếc đã hạ thủy 3 chiếc tổng trị giá trên 30 tỷ đồng.
 2. Về kinh doanh dịch vụ
Các hộ kinh doanh đó đầu tư đúng mức vào dịch vụ của mình như hộ Anh Châu, Chị Thuận, Chị Hậu, ông Phóc là những hộ thu mua  và chế biến hải sản đó thu hết  trên 100 công nhân thu nhập hàng năm trên 500 triệu đồng , còn các hộ như Anh Cảnh, Anh Thoan ông Ánh thu nhập từ 300 đến 500 triệu động trên 1 năm và nhiều hộ sản xuất kinh doanh giỏi khác trong toàn xó và đó tạo việc làm cho nhiều con em Hội viên.

3.Về sản xuất dịch vụ

 Trong 5 năm qua đã có nhiểu hộ Hội viên mở các mô hình dịch vụ sản xuất cơ sở như hàn sắt của Anh Tải, Anh Sơn dịch vụ may màn rèm của Anh Chính chị Hiền, xây dựng như Anh Vân, Anh Lịch và các dịch vụ sản xuất khác như may mặc, làm lưỡi câu v/v đã góp phần vào phát triển kinh tế hộ gia đình và phát triển kinh tế xã hội thu hút lao động giải quyết việc làm cho nhiều người và hổ trợ cho những hộ nghèo, cận nghèo đã thoát nghèo và giảm nghèo bền vững.Ở xã nhà năm 2012 số hộ nghèo, cận nghèo là 125 hộ đến năm 2016 còn 62 hộ đã giảm 50% . Để đạt được kết quả trên là nhờ vào sự chỉ đạo trực tiếp của Hội cấp trên,của Đảng ủy, UBND và sự phối hợp chặt chẻ với các ban ngành trong xã vào cuộc vận động Hội viên Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững và sự phấn đấu không ngừng của các cán bộ hội viên trong toàn xã .

4. Phong trào nông dân thi đua:
Tuy tình tình thực tế ở địa phương vẩn còn gặp không ít khó khăn, nhưng nông dân tích cực tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, khắc phục khó khăn, chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chỉ tiêu từ thôn đến xã. Từ đó nhân rộng được điển hình gương người tốt việc tốt tiêu biểu cho phong trào gắn liền với nhiệm vụ cụ thể. Trong 5 năm qua đã bình xét được 1 hội viên sản xuất giỏi cấp trung ương 45 Hội viờn giỏi cấp Tỉnh 155 Hội viờn giỏi cấp Huyện hàng năm .
Hàng năm phong trào nông dân đăng ký Hộ sản xuất kinh doanh giỏi từ đầu năm:
Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng.
Năm 2012 đăng ký 1130 hộ cuối năm bình xét đạt 1105 hộ
Năm 2013 đăng ký          1200 hộ       cuối năm bình xét đạt      1175 hộ      
Năm 2014 đăng ký          1215hộ       cuối năm bình xét đạt      1205 hộ
Năm 2015 đăng ký          1362 hộ       cuối năm bình xét đạt      1362 hộ
Năm 2016 đăng ký           1392 hộ         chưa bình xét đạt                  hộ
Trên đây là một số kết quả mà phong trào nông dân xã nhà đạt được trong 5 năm qua. Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẩn còn một số hạn chế cần phải khắc phục.
Trong 5 năm qua mặc dù được Đảng chính quyền, Mặt trận đoàn thể cũng như tổ chức hội tích cực tuyên truyền vận động nông dân, nhưng vẩn còn một số hạn chế đó là:
- Một số hội viên nông dân chưa tích cực tiếp thu KHKT, còn bảo thủ,  chưa mạnh dạn chuyển đổi đúng hướng, làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm nên kết quả thu được chưa cao.
-ý thức chưa cao về công tác an toàn về bảo quản sản phẩm và chế biến thủy hải sản.Về kinh doanh buôn bán chưa chú trong đến vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng hàng tiêu dùng còn có hàng giả hàng nhái.
-Một số hội viên nông dân chưa gương mẫu chấp hành chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, cũng như các chỉ tiêu của địa phương và của hội đề ra, thiếu chủ động trong việc phát triển mô hình sản xuất, còn trông chờ ỷ lại, chưa chú trọng trong việc giáo dục chăm sóc con cái, để con em hội viên nông dân vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến phong trào ANTT trong toàn xã, đơn thư khiếu kiện của hội viên nông dân còn vượt cấp. Do vậy, làm ảnh hưởng lớn đến phong trào của nông dân, chưa ngang tầm với nhiệm vụ mới.
Sau đây một số hình ảnh video BBT ghi hình tại hội nghị: