KỶ NỆM 70 NĂM THÀNH LẬP CHI BỘ QUÝ HÒA

Chi bộ Quý Hòa tiền thân của đảng bộ xã Hải Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình  được sự chỉ đạo của Huyện ủy Bố Trạch, ngày 31/8/1946 tại nhà lều của cụ Đặng Gia Bí (Cha của đồng chí Đặng Gia Tất) ở xóm ngoài, nay là thôn Ngoại Hòa, xã Hải Trạch, dưới sự chủ trì của đồng chí Quách Xuân Kỳ đại diện Huyện ủy, chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam Quý Hòa ra đời với 4 đồng chí Đảng viên
(Đặng Gia Tất, Nguyễn Phương, Nguyễn Thị Hường và Nguyễn Thanh Bình – người Hỷ Duyệt, do đồng chí Đặng Gia Tất làm Bí thư), tính đến nay vừa tròn 70 năm. Hôm nay đảng bộ xã Hải Trạch long trọng tổ chức ngày thành lập Chi bộ Quý Hòa.
Tham dự buổi lễ có đại diện Thường trực Huyện ủy, đại diện các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện BMVNAH, đại diện con em đồng hương ở mọi miền tổ quốc, đại diện lãnh đạo các xã bạn trong cụm vùng, đại diện các cơ quan đóng trên địa bàn xã,  cùng toàn thể đảng viên trong đảng bộ xã Hải Trạch cũng có mặt. đặc biệt có bà Nguyễn Thị Hường là một trong những người sang lập Chi bộ Quý Hòa cũng có mặt,
Bà Nguyễn Thị Hường là một trong những Đảng viên thành lập chi bộ Quý Hòa năm 1946 , phát biểu ý kiến

  Ý nghĩa lịch sử sự ra đời của chi bộ Quý Hòa
Chi bộ Quý Hòa ra đời ở một thời điểm trọng đại, một thời điểm quyết liệt đầy hy sinh thử thách; thời gian hoạt động của chi bộ Quý Hòa tròn một năm (tháng 8/1946 – 8/1947) nhưng có ý nghĩa rất vẻ vang, nổi bật là:
Tỉnh Ủy viên, Bí Thư Huyện Ủy Bố Trạch phát biểu
Chi bộ Quý Hòa ra đời là sự đáp ứng kịp thời của lịch sử, đáp ứng đòi hỏi của phong trào cách mạng cả vùng cũng như quê hương Lý Hòa; là sản phẩm tất yếu của phong trào cách mạng, quá trình đấu tranh mới có được.
CT UBND xã Hải Trạch
Từ đó phong trào cách mạng của nhân dân Lý Hòa, của cả vùng lân cận đã có tổ chức Đảng trực tiếp dương cao ngọn cờ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh; là nhân tố quyết định để đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong mặt trận Việt Minh; tiên phong dẫn đường, tổ chức quần chúng tiến hành các phong trào cách mạng, kiên cường chiến đấu với kẻ thù ở vùng địch hậu và vùng du kích.

P.BT Đảng Ủy xã Hải Trạch

Sứ mệnh chính trị của chi bộ Quý Hòa không chỉ đối với quê hương Lý Hòa, mà nhận lấy sứ mệnh của cả một vùng, bao gồm 6 xã ngày nay. Đó là tư tưởng cách mạng chân chính của một đảng Mác – Lênin, giám  nhận vụ việc trước lịch sử, trước phong trào. Để thực hiện các tổ chức chính trị cách mạng trong vùng; vận động nhân dân hăng hái thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, bảo vệ vững chắc chính quyền non trẻ, chuẩn bị mọi mặt để kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Những thành quả, những kinh nghiệm được đổi bằng xương máu của biết bao đồng chí, đồng bào qua một năm hoạt động của chi bộ Quý Hòa là những tiền đề, cơ sở quý báu để chuyển giao, xây dựng chi bộ Hải Trạch mới; đặc biệt đối với Đảng bộ, nhân dân xã Hải Trạch ngày nay.

Các đ/c Đảng viên nhận huy hiệu Đảng trong đợt này
Trải qua chiến đấu, công tác kiên cường ở vùng địch hậu, vùng căn cứ du kích; Chi bộ Quý Hòa đã đào luyện hàng lớp đảng viên, cốt cán kiên trung bổ sung cho huyện và các địa phương trong huyện như: đồng chí Đặng Gia Tất bổ sung cho Huyện, đòng chí Phạm Đá, Hồ Hậu phụ trách công tác thành viên huyện, đồng chí Hoàng Duy Ngưỡng  phụ trách văn hóa, thông tin huyện, đồng chí Hoàng Đống phụ trách chính trị viên huyện đối, đồng chí Đặng Gia Hy phụ trách huyện đội trưởng, đồng chí Nguyễn Duy Sò phụ trách Bí thư chi bộ xã Hải Trạch, đồng chí Hồ Đoan phụ trách Bí thư chi bộ xã Trung Trạch, đồng chí Lê Hà phụ trách, Bí thư Chi bộ xã Bắc Trạch, đồng chí Hồ Thanh Hoàn phụ trách Bí thư xã Tây Trạch,…
Gia đình bà Nguyễn Thị Hường chụp hình lưu niệm

70 NĂM, NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ, THẮNG LỢI VẺ VANG
70 năm, một chặng đường liên tục từ chi bộ Quý Hòa (tháng 8/1946) đến phân chi bộ Lý Hòa (tháng 8/1947) đến Đảng bộ xã Hải Trạch (1955) cho đến nay, liên tục giương cao ngọn cờ của đảng, lãnh đạo nhân dân kiên cường, anh dũng chiên đấu trong suốt 2 cuộc kháng chiến, cần cù sáng tạo trong lao động, xây dựng, vượt qua muôn ngàn thử thách hy sinh, các thế hệ kế tiếp nhau từ thời bình đến thời chiến, vượt qua những chặng đường lập nên những thắng lợi vẻ vang sau đây:
Toàn cảnh buổi lễ
Sau Cách mạng Tháng Tám, một cuộc đổi đời thực sự của nhân dân, nhưng chế độ mới vừa ra đời, chính quyền cách mạng còn non trẻ, thực dân Pháp xâm lược miền Nam, chúng cấu kết với bọn phản cách mạng nhằm xâm lược Tổ quốc ta lần thứ 2, khó khăn chồng chất khó khăn; chi bộ lãnh đạo nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng và Hồ Chủ tịch “vừa kháng chiến, vừa kiến quốc”, “Chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm”. Phong trào cách mạng trên quê hương Lý Hòa cũng như cả vùng, thực sự là những ngày hội hành động cách mạng của quần chúng, khi được giải phóng. Phong trào nối tiếp phong trào “Tuần lễ vàng”, “Tuần lễ đồng”, “Tồng quân giết giặc cứu nước”, “vào dân quân, tập luyện quân sự, sẵn sàng chiến đấu”, bảo vệ thôn xóm, bảo vệ chính quyền, thi đua sản xuất xây dựng đời sống mới, tham gia phòng trào bình dân học vụ,… và thành tích nổi bật là bảo vệ vững chắc chính quyền non trẻ, đẩy mạnh sản xuất xây dựng đời sống mới, chuẩn bị lực lượng để sẵn sàng kháng chiến chống thực dân Pháp.
Hưởng ứng lời kêu gọi thiêng liêng “toàn quốc kháng chiến” chủa Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19/12/1946: “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.
Lãnh đạo xã tặng hoa đơn vị tài trợ

Kể từ ngày 27/3/1947, giặc Pháp xâm lược tỉnh ta, Lý Hòa trở thành vùng tạm chiếm; từ đó đồn, bốt giặc bao vây làng tứ phía; chúng càn quét, khủng bố, đàn áp, đốt nhà, giết người tàn khốc,…
Trải qua 7 năm với 2.570 ngày đêm kháng chiến trường kỳ ở vùng địch hậu, phân chi bộ Đảng lãnh đạo nhân dân đoàn kết một lòng, vượt lên mọi hy sinh thử thách; lớp trước ngã, lớp sau xông tới; người dân Lý Hòa vẫn thắm đỏ tấm lòng son với Đảng, với kháng chiến; kiên cường sáng tạo, đấu tranh hợp pháp, bất hợp pháp; kết hợp chặt chẽ các biện pháp đấu tranh vũ trang, chống giặc bắt lính, lập ngụy quyền, đấu tranh kinh tế với địch để dành thắng lợi từng bước, đi đến giành thắng lợi hoàn toàn, mà tiêu biểu là trận chiến đấu quả cảm giữa ban ngày để giết tên đội hàm Việt gian, là trân tập kích đánh đồn nhà hội tháng 6/1948, phá tan âm mưu lập ngụy quyền, buộc tên tri huyện Nguyễn Hữu Trủng phải rút chạy về Hoàn Lão; đó là sự chủ động sáng tạo, kết hợp lực lượng vũ trang với lực lượng quần chúng ở trong làng, với bà con các vùng lân cận bằng nhiều biện pháp hợp pháp, bất hợp pháp, chống giặc bắt lính thắng lợi. Được lãnh đạo Tỉnh, Huyện nêu cao tiêu biểu trong phong trào kháng chiến ở Lý Hòa. Qua phong trào đấu tranh, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu như liệt sỹ: Hoàng Đống mới 23 tuổi đời, người chính trị viên đầu tiên của Huyện đội Bố Trạch, trên đường đi công tác bị rơi vào tay giặc, chúng đã dùng mọi thủ đoạn tra trấn man rợ, nhưng đồng chí vẫn ngoan cường chiến đấu đến cùng, trước lúc hy sinh, đồng chí còn hô vang khẩu hiệu “Hồ Chủ tịch muôn năm!”, “kháng chiến nhất định thắng lợi!”, Mẹ Nguyễn Thị Tầm lấy thân mình lăn xã, cản bánh xe địch để giải thoát cho hàng chục thanh niên bị địch bắt đi lính,…
Thành quả vẻ vang nhất của nhân dân Lý Hòa trong 9 năm kháng chiến trường ký là: “biến một vùng hậu địch, thành một cứ điểm đấu tranh trong lòng địch; chiến đấu trực diện với quân thù về mọi mặt; góp phần chi viện sức người, sức của cho kháng chiến, lập nhiều chiến công vẻ vang”.
Văn nghệ chào mừng

Hòa bình cải tạo xã hội và quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội
Phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống kháng chiến, trong giai đoạn 1954 – 1965, Đảng bộ lãnh đạo nhân dân Hải Trạch hăng hái khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh ở một vùng hậu địch. Tiến hành cải tạo xã hội. Năm 1956 lãnh đạo huyện lấy xã Hải Trạch làm điểm sửa sai cải cách ruộng đất. Từ năm 1958 – 1960, lãnh đạo huyện lấy xã Hải Trạch làm điểm xây dựng các hợp tác xã; từ đó các hợp tác xã thống nhất (đánh cá), hợp tác xã Hồng Hải (vận tải), hợp tác xã Minh Khai (dệt lưới, đánh cá), và các hợp tác xã mua bán, tín dụng lần lượt ra đời. Xác lập một phương thức sản xuất mới, phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động trong sản xuất và xã hội. Sản xuất được phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện; cơ sở chính trị, xã hội không ngừng được cũng cố; lực lượng quốc phòng, an ninh được xây dựng và phát triển; tạo ra một cơ sở toàn diện, vững mạnh để bước vào cuộc chống Mỹ cứu nước vô cùng ác liệt.
Văn nghệ chào mừng
Chống Mỹ cứu nước thắng lợi
Theo tiếng gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “không có gì quí hơn độc lập tự do”; Hải Trạch trở thành vùng trọng điểm đánh phá ác liệt của kẻ thù; từ một xã sầm uất “Thương gia hạ thuyền”, trở thành một vùng bình địa; không có thước đất nào của Hải Trạch là không có mảnh bom đạn của giặc Mỹ; dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, vai trò tiên phong của các đảng viên, toàn xã một lòng “Nhà tan, của nát cũng ừ, đánh tan giặc Mỹ, cực chừ sướng sau”, thanh niên trai, gái xung phong ra mặt trận, gia nhập các đại hội thanh niên xung phong trên các tuyến đường phục vụ cho chiến đấu và chi viện cho miền Nam anh hùng; người ở lại thì kiên cường bám trụ “một tấc không đi, một ly không rời” vừa chiến đấu, vừa sản xuất, vượt mọi khó khăn xây dựng đời sống mới trong kháng chiến.
Trong gian nan, ác liệt, con người Lý Hòa – Hải Trạch qua thử thách càng sáng đẹp, chủ nghĩa anh hùng cách mạng được phát huy, nhưng chiến công, thắng lợi ngày càng nối dài, như những huyền thoại không thể nào quên của Đảng bộ, nhân dân Hải Trạch thời kỳ chống Mỹ.
Đã anh dũng chiến đấu hàng trăm trận, đánh máy bay, tàu chiến, biệt kích của giặc Mỹ, đã bắn rơi 3 máy bay của giặc, trong đó có 1 thần sấm, phối hợp cùng công an nhân dân vũ trang tiêu diệt và bắt gọn nhiều toán gián điệp biệt kích; đội quân “tóc dài” với 34 chị em tuổi đời từ 18 đôi mươi, đêm ngày bám trụ các trọng điểm: Cầu Khe Nước, đèo Lý Hòa, Cầu Lý Hòa,… để cứu xe, san lấp hố bom, làm đường rẽ cho quân ta ra mặt trận; chiến dịch Hòn La hơn 50 ngày đêm, mõi lần xuất quân là một lần lãnh đạo địa phương tổ chức làm lễ truy điệu sống; những cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, nhân dân vẫn xung phong có mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.
Văn nghệ chào mừng
Hợp tác xã vận tải Hồng Hải trước yêu cầu của cấp trên đx hạ quyết tâm: “mở đường máu trên biển”, “với tinh thần bất cứ giá nào dù phải hy sinh, cũng đưa hàng phục vụ miền Nam, phục vụ chiến đấu, sản xuất của tỉnh, của huyện”. chỉ trong 4 năm (1965 – 1968) đã vận chuyển được 115 tấn hàng hóa phục vụ cho chiến trường miền Nam và tỉnh nhà.
Phối hợp với nhân dân các xã bạn làm đường ngầm qua sông Lý Hòa năm 1967. Chỉ trong 3 ngày, nhân dân tự nguyện giở 120 nhà ngói – vật báu đời người, với khối lượng 1.200 m3, huy động 26 thuyền chiến, nối tiếp nhau vượt qua lớp lớp từ trường, thủy lôi, làm con đường ngầm dài 100m, rộng 4m, sâu 3m. Đó là một chiến công, một huyền thoại tuyệt đẹp của nhân dân Hải Trạch trong thời kỳ đánh Mỹ.
Qua 10 năm chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ, nhân dân Hải Trạch được Đảng, Nhà nước tặng 3 huân chương (2 huân chương chiến công, 1 huân chương lao động); 8 năm liền là đơn vị quyết thắng; cán bộ và nhân dân được cấp trên tặng thưởng hàng nghìn huân huy chương các loại, đặc biệt năm 2002 Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu lực lượng vũ trang nhân dân về thành tích kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Hải Trạch. 

Phấn khởi kỷ niệm 70 năm ngày thành lập chi bộ Quý Hòa; Đảng bộ, nhân dân ta rất tự hào về con đường phấn đấu cách mạng, kiên cường liên tục và những thành tích vẻ vang đã đạt được. Chúng ta càng ý thức sâu sắc với giai đoạn mới của cách mạng “công nghiệp hóa – hiện đại hóa”, với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Càng thấy trách nhiệm mới nặng nề trước đòi hỏi của Tổ quốc, của quê hương; toàn thể Đảng bộ, nhân dân toàn xã, mỗi người con thân yêu của Lý Hòa – Hải Trạch dù ở quê nhà hay ở các nơi, hãy đoàn kết một lòng, cùng chung một hướng, vượt qua mọi thử thách, quyết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, mãi mãi xứng đáng với truyền thống “Lý Hòa văn vật”, “Hải Trạch anh hùng”. Viết tiếp trang sử hào hùng của quê hương trong thời kỳ đổi mới đầy sáng tạo và chiến thắng./.

Video: https://youtu.be/uAjxo-PmPJE


Không có nhận xét nào: