Ảnh Bác Phan Hải gửi chú Hồ Đồng

Một số hình ảnh về Lý Hòa bác Phan Hải gửi chú Hồ Đồng đang ở Hà NộiKhông có nhận xét nào: