Ảnh Bác Phan Hải gửi chú Hồ Đồng

Một số hình ảnh về Lý Hòa bác Phan Hải gửi chú Hồ Đồng đang ở Hà NộiNo comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.