THỤA BƠI THUYỀN GIẢI ĐUA TRUYỀN THỐNG HUYỆN BỐ TRẠCH

Chiều nay 28 tháng 4 năm 2017, đội bơi nam của làng Lý Hòa xã Hải Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình xuất quân đến xã Sơn Trạch huyện Bố Trạch để tham gia Lễ hội bơi thuyền truyền thống huyện Bố Trạch. Năm nay cùng tham gia với đội bơi của làng Lý Hòa xã Hải Trạch còn có 5 đội bơi của các xã Liên Trạch, Sơn Trạch, Hưng Trạch, Thanh Trạch, Nhân Trạch. Ngoài ra có 3 đội nữ của các xã Sơn Trạch, Hưng Trạch và Liên Trạch. Dự kiến ngày mai 29/4/2017 đúng 6h30 Lễ hội sẽ bắt đầu. 
Sau đây là một số hình ảnh và video đội bơi nam xã Hải Trạch và một số đội bơi khác tiến hành thụa bơi tại dòng sông Son thuộc xã Sơn Trạch.

Đội bơi nữ

Đội bơi nữ


Đội Nhân Trạch


Đội bơi nam xã Hải TrạchKhông có nhận xét nào: