CHƯƠNG TRÌNH LỄ PHẬT ĐẢN CHÙA VĨNH PHƯỚC

(Làng Lý Hoà_Xã Hải Trach_Huyện Bố Trạch_Tỉnh Quảng Bình) 
PL 2561 _ DL 2017. 
Ngày 14/4/Đinh Dậu (nhằm ngày 09/5/2017) 
7h 00' : Phật Tử vân tập
7h 30' : Lễ Mộc Dục (Tắm Phật) 

Đảnh lễ Phật ( sơ sanh đến thành đạo)
9h 00' : Lễ phóng chư sanh loại
(Tại chùa)
10h 30' : Lễ tạ thánh đức thần quang bổn xứ.
Cúng thí thực Cô Hồn.
11h 30' : Thọ Trai (tùy nghi phương tiện)
19h 00 : Đảnh Lễ Phật
19h 15' : Thuyết Giảng (Cuộc đời Đức Phật Thích Ca)
20h 15' : Hoàn mãn.
" Sáng 15/4 PL 2561 tất cả Phật Tử vân tập về Chùa Đại Giác dự lễ Phật Đản" BTS PG Tỉnh Quảng Bình tổ chức.
Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát...
Không có nhận xét nào: