Chùa Lý Hòa ngày 09.05.2017

Như thông báo về Chương trình lễ Phật Đản tại chùa Vĩnh Phước làng Lý Hòa xã Hải Trạch năm 2017,tại Chùa Vĩnh Phước sẽ có nhiều hoạt động có ý nghĩa, vì bận việc nên BTC không vào tham dự được cùng Tăng Ni Phật Tử, tối nay BBT ghé thăm Chùa Vĩnh Phước chụp ít hình làm kỷ niệm ngày Phật Đản năm 2017.

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.