Bài hát mới " Mai Em Về" do NSƯT Thùy Linh thể hiện

Bài hát mới " Mai Em Về" của Nhạc sĩ Tuấn Phương do NSƯT Thùy Linh thể hiện cùng với phụ họa của  Văn Ngọc Hân và Ngọc Bé. Phối cảnh trong bài hát được quay ở Thành phố Huế do bác Phan Hải Thực hiện được anh Phan Tuấn con trai của bác vừa chuyển qua email. BBT xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.