Video mừng xuân 2018

Video mừng xuân 2018 do bác Phan Hải thực hiện . Trong video bao gồm một só cảnh đón xuân tại Tp Hồ Chí Minh, đua thuyền truyền thống tại Lý Hòa và lễ chúc mừng thọ tại Lý Hòa. BBT xin giới thiệu đến bạn đọc xa gần.

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.