Sông Gianh mùa Hoa Dẻ

 Sông Gianh mùa hoa Dẻ
          Nở trắng cả cánh rừng
          Gió đưa hương vãi khắp
          Những xóm làng yêu thương

          Sông Gianh mùa hoa Dẻ
          Có anh vệ Quốc Đoàn
          Chia tay cô thôn nữ
          Bước lên đường hành quân
                   
  Sông Gianh mùa hoa Dẻ
          Còn nhắc câu chuyện tình
          Có chàng trai xứ lạ
          Yêu cô Tấm quê mình
  Có chàng trai xứ lạ
  Ngủ giữa rừng Dẻ thơm

 Vũng Tàu 2018
Phạm Quang Ngọc

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.