Mưa Tuyên Hóa

Mưa Tuyên Hoá,
trắng những lèn đá
          Mưa Tuyên Hoá,
trắng những cánh rừng già
                                      Gộp nước, nhuộm đục sông Gianh
     
          Tuyên Hoá đêm, nằm nghe mưa rơi
                             Lộp độp trên những tàu lá
                   Sáng mai ra,
                   nhớ dấu chân hùm in quanh làng
                                     
Mưa Tuyên Hoá, trắng cả sông Gianh
     Lụt, nước lồng lên, nhấn chìm bao làng xã
          Người dân quê,chơi vơi trên những nóc nhà

          Anh đón em trên bến sông quê


Phạm Quang Ngọc

Không có nhận xét nào: