ĐÁ ĐÔI


    Đá đôi có tự bao giờ
Làm tôi đứng ngắm hàng giờ chưa xong
    Xoay quanh tây bắc nam đông
Mỗi bên một vẽ đẹp không lời bàn
    Bên này nhất trụ sẵn sàng
Bên kia hang đá hở hang sự đời
    Ai đến Đá Nhảy xin mời
Ghé thăm đôi đá trên đời têu ngươi


Không có nhận xét nào: