BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Tuesday, June 30, 2020

ĐÁ ĐÔI


    Đá đôi có tự bao giờ
Làm tôi đứng ngắm hàng giờ chưa xong
    Xoay quanh tây bắc nam đông
Mỗi bên một vẽ đẹp không lời bàn
    Bên này nhất trụ sẵn sàng
Bên kia hang đá hở hang sự đời
    Ai đến Đá Nhảy xin mời
Ghé thăm đôi đá trên đời têu ngươi


No comments:

Post a Comment