VỊNH ĐÁ NHẢY


Ta ngẩn ngơ muốn hỏi đôi tình đá 
Đứng bạc đầu giữa sóng gió thời gian
Dưới khe kia đã bao lần thay nước ?
Đá trên bờ sao trơ tụi hết lông mao ?
Lặng lẽ người qua chẳng thấy chào
Nắng mưa phủ kín sóng lao nhao
Ngày đêm đứng ngắm không thấy chán
Phong ba bão táp chẳng thấy nhào LH 30/3/2016

Không có nhận xét nào: