CHỐNG RÉT


Thu đã qua rồi tới mùa đông
Họ nằm điều hòa, nệm,chăn bông
Nhà cao cửa rộng ,phòng kín gió
Trời rét bao nhiêu cũng ấm lòng
Đài báo hôm nay nhiệt độ không
Ta không đủ nệm với chăn bông
Bên bếp lửa hồng cho ấm vậy
Trọn suốt đêm nay một giấc nồng.

(Cảnh báo: Nằm gần bếp thế này nhà phải rông,thoáng,không đóng kín phòng để chống ngộ độc khí,khói...)

Không có nhận xét nào: