HÌNH ẢNH VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG, CAMERA GIÁM SÁT GHI LẠI

Hình ảnh vụ tai nạn giao thông tại Quốc lộ IA ngày 19.04.2021 khu vực đi qua thị trấn Hoàn Lão được camera giám sát ghi lại.

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.