HÌNH ẢNH VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG, CAMERA GIÁM SÁT GHI LẠI

Hình ảnh vụ tai nạn giao thông tại Quốc lộ IA ngày 19.04.2021 khu vực đi qua thị trấn Hoàn Lão được camera giám sát ghi lại.

Không có nhận xét nào: