HƯỚNG DẪN CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ VÀ TỰ THEO DÕI SỨC KHỎE TẠI NHÀ , NƠI LƯU TRÚ

Dịch Cvid - 19 diễn biến ngày càng phức tạp, để tăng cường công tác phòng chống dịch tại địa phương , nhằm đáp ứng những thắc mắc của nhân dân, nhất là những người đang đi xa và những người khác tỉnh muốn đến địa phương giao thương trong mùa dịch, căn cứ theo Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2020 TYT xã Hải Phú xây dựng mô hình minh họa hướng dẫn cách ly y tế tại nhà và  tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú.  

1, HƯỚNG DẪN  CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ: 
Khi đến Trạm Y Tế khai báo y tế sau khi cán bộ y tế dò và đối chiếu thông tin của bạn với các ổ dịch có thông báo cho bạn biết bạn không nằm trong diện cách ly tập trung mà thuộc đối tượng cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú  và trao cho bạn 1 quyết định cách ly y tế tại nhà bạn và gia đình phải có trách nhiệm và nghĩa vụ như hướng dẫn sau:
II, TỰ THEO DÕI SỨC KHỎE TẠI NHÀ , NƠI LƯU TRÚ:

Khi đến Trạm Y Tế khai báo y tế sau khi cán bộ y tế dò và đối chiếu thông tin của bạn với các ổ dịch có thông báo cho bạn biết bạn không nằm trong diện cách ly tập trung, kthuộc đối tượng tự theo dõi sức khỏe  tại nhà, nơi lưu trú thì  bạn và gia đình phải có trách nhiệm và nghĩa vụ như hướng dẫn sau:  III. CẬP NHẬT THÔNG TIN CÁC Ổ DỊCH: 

Thông tin các ổ dịch căn cứ trên nguồn thông tin của CDC các tỉnh cung cấp được CDC  cập nhật liên tục  mọi người xem bấm vào 2 đường line sau: 
( Chú ý xem cả 2 đường link để đối chiếu vì thông tin cập nhật còn tùy thuộc thời gian của CDC lập trình)
1, Bấm vào đây

2, Bấm vào đây
Không có nhận xét nào: