LÀM NGƯỜI, THỨ QUAN TRỌNG NHẤT LÀ LƯƠNG TÂM

– Không bao giờ lợi dụng người có ơn với mình.-

Con người, không sợ xấu, cũng chẳng sợ nghèo, sợ nhất là vừa xấu, vừa nghèo, vừa gian trá.

Người xấu, tâm thiện, đó là mỹ đức; người nghèo, nỗ lực, sẽ phát tài.

Nhưng con người một khi gian trá, vô lương tâm, chắc chắn sẽ chẳng có tiền đồ tốt đẹp.

Con người sống trên đời, tiền tài, danh vọng không phải là thứ được xếp ở vị trí đầu tiên.

Đứng ở vị trí đó phải là lương tâm.

– Lương tâm là yếu tố vừa giúp được chính chúng ta, vừa làm đẹp cho cuộc đời.

– Người có lương tâm sẽ đường đường chính chính làm người.

– Người có lương tâm sẽ đường đường chính chính sống và làm việc, duy trì cuộc sống.

– Người có lương tâm Không bao giờ quên người đã từng chìa bàn tay ra giúp đỡ mình.

– Không bao giờ vứt bỏ người đã cùng mình vượt qua khó khăn thử thách.

– Không bao giờ lừa lọc người hoàn toàn tin tưởng mình.

– Không bao giờ lợi dụng người có ơn với mình.

Con người, khi không có lương tâm sẽ khiến bạn bè đau lòng, khiến người nhà tê tái.

Trong mắt họ chỉ có lợi ích, vì lợi ích mà bất chấp thủ đoạn.

Khi thời gian lâu dần, chính họ sẽ phải trả giá khi đánh mất niềm tin của tất cả những người quanh mình.

Làm người, thứ quan trọng nhất là lương tâm.

Một người khi không có đủ nhân phẩm thì tiền bạc hay danh lợi cũng trở nên nhạt nhòa.

Sống trên đời, chỉ có yếu tố lương tâm mới khiến cho cuộc sống của con người trở nên thong thả, nhẹ nhõm.

Vì thế, cho dù làm gì đi nữa, chúng ta cũng nên nhớ phải đặt hai chữ lương tâm lên hàng đầu.

- Sưu tầm -

Không có nhận xét nào: