SÁCH CẨM NANG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 đến từng người lao động, đóng góp thiết thực vào công cuộc phòng, chống dịch bệnh của cả nước, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông và Nhà xuất bản Xây dựng đã phối hợp xuất bản cuốn sách Cẩm nang phòng, chống Covid-19 trong đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động (dưới dạng sách in và sách điện tử)

Bấm vào đây để xem

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.