Về việc tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 Thực hiện Công văn số 164/UBND-NCVX ngày 09/02/2022 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Uỷ ban Mặt trận TQVN các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức thành viên Uỷ ban MTTQ tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

   1. Phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan chức năng có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Công văn số 164/UBND-NCVX ngày 09/02/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế); hạn chế tổ chức, tham gia các hoạt động tập trung đông người không cần thiết sau Tết Nguyên đán. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chỉ đạo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chủ động ứng phó với mọi tình huống, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, nhưng không được gây hoang mang, mất ổn định, bảo đảm vừa phát triển kinh tế, vừa kiểm soát dịch bệnh.

    2. Phối hợp với chính quyền và các phòng ban chuyên môn liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng địa bàn khu dân cư, từng đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để Nhân dân nắm bắt thông tin, kịp thời, tích cực, phòng, chống dịch bệnh, nâng cao ý thức tự phòng trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe của người dân. Hạn chế việc tổ chức các sự kiện tập trung đông người không cần thiết; nếu tổ chức thì phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định.Tăng cường vận động Nhân dân tích cực giám sát, phát hiện các trường hợp cố tình trốn cách ly, không chịu khai báo y tế theo quy định.

    3. Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế cập nhật, cung cấp thông tin, định hướng truyền thông về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống truyền thanh cơ sở, khu dân cư về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt, là thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc, khử khuẩn tại các khu vực cách ly, nơi công cộng. Khuyến khích người dân tự chủ động, thực hiện xét nghiệm, đặc biệt khi có dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19 (sốt, ho, khó thở, mất vị giác…); tích cực phối hợp với ngành y tế để đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 và tiến độ Chiến dịch tiêm phòng vắc xin mùa xuân năm 2022.

    4. Phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai điều trị F0 tại nhà và thực hiện Quy chế phối hợp quản lý, tổ chức chăm sóc F0 tại nhà và tại Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Phối hợp hướng dẫn, tư vấn việc điều trị F0 tại nhà kịp thời, đảm bảo theo hướng dẫn triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong trường học; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, nhất là ở bậc học Mầm non, cấp Tiểu học và các nhóm đối tượng học sinh chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19.

    5. Tiếp tục phát huy hiệu quả các tổ phòng, chống Covid-19 tại các thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố (Tổ Covid cộng đồng) để tăng cường công tác phát hiện, giám sát trong phòng, chống dịch; tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 bằng nhiều hình thức (loa phát thanh, loa cầm tay,...); phối hợp với các lực lượng y tế, công an,... tại địa bàn để rà soát, truy vết các đối tượng F0, hướng dẫn cách ly y tế phù hợp; tăng cường vận động nhân dân tích cực giám sát, phát hiện, đấu tranh với các trường hợp cố tình trốn cách ly, không chịu khai báo hoặc khai báo không trung thực. Tiếp tục tuyên truyền, vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid - 19”.

   Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các huyện, Thị xã, Thành phố, các tổ chức thành viên chủ động phối hợp các phòng, ban cùng cấp tiếp tục thực hiện việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định./.

Nguồn: Công văn số 942/MTTQ-BTT ngày 11/12/2022

Không có nhận xét nào: