LỊCH TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID - 19

 

  • Thực hiện công văn số 766 ngày 28/3/2022 của Sở Y Tế Quảng Bình về việc tiêm vắc xin phòng Covid -19. 

Căn cứ vào số lượng phân bổ vắc xin Pfizer của Phòng Y Tế Huyện

Được sự thống nhất của BCĐ PCD Covid - 19 xã Hải Phú, TYT xã Hải Phú lên kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid - 19 trên địa bàn xã Hải Phú nhứ sau:

Ngày 05/4/2022 (400 mũi):

- Buổi sáng gồm các thôn: Bắc Duyệt, Trung Duyệt, Nam Duyệt, Đông Duyệt 1, Đông Duyệt 2.

- Buổi chiều gồm các thôn: Nam Sơn, Bắc Sơn, Trung Thuận, Bình Thuận, Quý Thuận.

Ngày 06/4/2022 (400 mũi):

- Buổi sáng gồm các thôn: QL1A, Trung Hòa, Tân Lý.

- Buổi chiều gồm các thôn: Thượng Hòa, Ngoại Hòa.

Ngày 07/4/2022 (200 mũi):

- Buổi sáng gồm các thôn: Nội Hòa, Nội Hải.

Lưu ý: 
- Dịch bệnh đang còn diễn biến phức tạp do vậy để giãn cách số lượng người tham gia UBND sẽ phân ra từng khung giờ cho các đối tượng tiêm chủng các thôn phát trên loa truyền thanh của xã.
- Đề nghị mọi người tham gia tiêm chủng cần thực hiện tốt khuyến cáo 5k của Bộ Y Tế.


Không có nhận xét nào: