Cách khắc phục lỗi Font trong trình duyệt Internet Explorer

Qua khảo sát một số máy kết nối internet có lỗi Font chữ gây khó đọc cho mọi người ( thật là ngứa con mắt bên phải, cay con mắt bên trái)

Các bạn khi xem bị lỗi Fonst như vậy thì chỉ cần thao tác như sau:
Trên thanh công cụ chọn: tools==> Internet Options ===> Accessibility ==> click vào : Ignore font style specified on Web Pages===>ok. Đảm bảo là không bị lỗi font nữa.

theo thứ tự hình mô tả sau: 
Trang web Fonst bị lỗi

bước 1

bước 2

bước 3

Trang web Fonst  không bị lỗi