BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Thursday, November 18, 2010

Cách khắc phục lỗi Font trong trình duyệt Internet Explorer

Qua khảo sát một số máy kết nối internet có lỗi Font chữ gây khó đọc cho mọi người ( thật là ngứa con mắt bên phải, cay con mắt bên trái)

Các bạn khi xem bị lỗi Fonst như vậy thì chỉ cần thao tác như sau:
Trên thanh công cụ chọn: tools==> Internet Options ===> Accessibility ==> click vào : Ignore font style specified on Web Pages===>ok. Đảm bảo là không bị lỗi font nữa.

theo thứ tự hình mô tả sau: 
Trang web Fonst bị lỗi

bước 1

bước 2

bước 3

Trang web Fonst  không bị lỗi
 

No comments:

Post a Comment