Cây bàng già


Xuân về cây bàng già

Ra hoa chòang áo mới

Xanh biếc vui phơi phới


Che lửa ông mặt trời


Cho các cháu vui chơi

Giữa trưa hè bóng mát

Đón thầy cô đến trường

Cho em nhiều tình thương

Cho em yêu quê hương

Biết ấp chùm khế ngọt

Biết làm tốt năm điều

Bác kính yêu dạy bảo

                                   Xuân 1973
                                  Hồ Đình Ty

In ra


BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.