Diễn ca "Lý Hòa quê mẹ ta ơi" chương IV

Chương  IV :  ( Nghành nghề truyền thống )

Thủa khai cơ làng quê yên ả
Biển reo ca sóng vỗ ven bờ
Thuyền bè sớm tối vào ra
Mang về cá mực ấm no dân nghèo


Chồng quanh năm ra khơi vào lộng
Vợ tháng ngày gổng  gánh bán buôn
Hàng xay hàng xáo sớm hôm
Vợ chồng tần tảo nuôi con nên người

Vì có được thiên thời địa lợi
Hợp lòng người đời sống vươn lên
Đóng thuyền vượt biển làm ăn
Vào nam ra bắc buôn gần bán xa

Đường kinh doanh mỗi ngày một khá
Nghề đánh bắt cũng được mở mang
Thuyền về cá đầy ắp khoang
Phơi khô làm mắm mở mang thị trường

Có đi xa mới tường mới tỏ
Một ngày đàng học một sàng khôn
Thêm nghề may vá thêu đan
Làm mứt làm bánh lúc nhàn mùa đông.

Chương V:  ( Gian nan dựng xây quê hương lớn mạnh )

Khi mới đến dân làng còn ít
Rồi mỗi này một lớn thêm lên
Dần dần thành xóm thành thôn
Đường ngang lối dọc nhà san sát nhà.

Trước cách mạng gần trăm nhà ngói
Cũng có nhà, có gác có vườn
Có nhà sống chỉ nghề buôn
Có nhà có lưới có thuyền ra khơi

Đại đa số dân nghèo câu kéo
Chiếc thuyền nan vào lộng ra khơi
Mỗi lần gió dật sóng dồi
Mạng người như thể ếch ngồi đáy ao

Cũng có người tha phương cầu thực
Vào Phan Rang Mũi Né làm thuê
Dần dà rồi cũng ly quê
Sống nơi đất khách không về quê hương.

Trong cuộc sống biết bao gian khổ
Nghề biển vời bữa có bữa không
Một năm sáu tháng ngồi ròng
Mưa dầm gió bấc long đong khốn cùng

Cũng nhờ có vợ con tần tảo
Siêng chạy làng sang chợ bán bung
Bữa cơm bữa cháo đỡ lòng
Nuôi con nuôi cháu trọn trong vẹn ngoài.

Nhờ có tính lo xa biết trước
Biết phòng cơ trích cóp từ đầu
Đến khi lỡ vận ốm đau
Tình làng nghĩa xóm cùng nhau đỡ đần.

Ôi cuộc sống như duyên với nợ
Đất với người cố kết keo sơn
Đất lành chim đậu véo von
Người về xây cất thêm con cháu đàn.

Để ghi nhớ trời phật phật phù hộ
Để tri ân tiên tổ độ trì
Làng cho xây cất chùa đình
Nhà thờ dinh miếu phụng thờ khói hương

Người có thì góp tiền góp bạc
Còn không thì góp sức góp công
Chung tay chung sức chung lòng
Nguyện cầu trời Phật Thành Hoàng chứng minh.

Sự học hành được làng xem trọng
Cả làng cùng hợp sức dựng nên
Ba gian trường ngói vũng bền
Con em đến lớp thỏa nguyền ước mơ.

Ai có công nhà vua phong sắc
Ai học cao có chước phẩm đề
Ông Cai, ông Cửu ông Nghè
Khai hoa tiến sỹ, tổ nghề lưới ghe.

In ra