Thông báo sở hữu tên miền lyhoa.vn

Hiện tại blog của TYT Hải Trạch http://tythaitrach.blogspot.com đã sở hữu tên miền mới http://www.lyhoa.vn. Do gia đình Bác Phan Hải Tài trợ. Để http://www.lyhoa.vn. trở nên chuyên nghiệp hơn, bộ phận kỷ thuật đang tiến hành viết website. Trước mắt mọi người có thể tuy cập tin tức của địa phương .....vào địa chỉ http://www.lyhoa.vn. Xin cảm ơn.
In ra


BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.