Diễn ca "Lý Hòa quê mẹ ta ơi" chương V

H. minh họa
Chương V: Gian nan dựng xây quê hương lớn mạnh 
Khi mới đến dân làng còn ít
Rồi mỗi này một lớn thêm lên
Dần dần thành xóm thành thôn
Đường ngang lối dọc nhà san sát nhà.


Trước cách mạng gần trăm nhà ngói
Cũng có nhà, có gác có vườn
Có nhà sống chỉ nghề buôn
Có nhà có lưới có thuyền ra khơi

Đại đa số dân nghèo câu kéo
Chiếc thuyền nan vào lộng ra khơi
Mỗi lần gió dật sóng dồi
Mạng người như thể ếch ngồi đáy ao

Cũng có người tha phương cầu thực
Vào Phan Rang Mũi Né làm thuê
Dần dà rồi cũng ly quê
Sống nơi đất khách không về quê hương.

Trong cuộc sống biết bao gian khổ
Nghề biển vời bữa có bữa không
Một năm sáu tháng ngồi ròng
Mưa dầm gió bấc long đong khốn cùng

Cũng nhờ có vợ con tần tảo
Siêng chạy làng sang chợ bán bung
Bữa cơm bữa cháo đỡ lòng
Nuôi con nuôi cháu trọn trong vẹn ngoài.

Nhờ có tính lo xa biết trước
Biết phòng cơ trích cóp từ đầu
Đến khi lỡ vận ốm đau
Tình làng nghĩa xóm cùng nhau đỡ đần.

Ôi cuộc sống như duyên với nợ
Đất với người cố kết keo sơn
Đất lành chim đậu véo von
Người về xây cất thêm con cháu đàn.

Để ghi nhớ trời phật phật phù hộ
Để tri ân tiên tổ độ trì
Làng cho xây cất chùa đình
Nhà thờ dinh miếu phụng thờ khói hương

Người có thì góp tiền góp bạc
Còn không thì góp sức góp công
Chung tay chung sức chung lòng
Nguyện cầu trời Phật Thành Hoàng chứng minh.

Sự học hành được làng xem trọng
Cả làng cùng hợp sức dựng nên
Ba gian trường ngói vũng bền
Con em đến lớp thỏa nguyền ước mơ.

Ai có công nhà vua phong sắc
Ai học cao có chước phẩm đề
Ông Cai, ông Cửu ông Nghè
Khai hoa tiến sỹ, tổ nghề lưới ghe.

In ra