Lý Hòa - Sắp khởi công Trường Mần Non

Để đáp ứng nhu cầu dạy, học cho giáo viên  và học sinh Trường mần Non   Lý Hòa xã Hải Trạch, gia đình Bác Phan Hải đầu tư thêm 8 phòng học và 2 phòng chức năng theo tiêu chuẩn của Bộ giáo dục đào tạo cho nhà trường. Công trình sẽ được khởi công vào ngày 26 tháng 11 năm 2011.
Sau đây là mô hình thiết kế của công trình Trường mần Non   Lý Hòa do Ks Bùi Văn Hội (TP. Hồ Chí Minh) thiết kế :


In ra