Xem video đi tảo mộ Họ Nguyễn Văn - Lý Hòa

“Con người có tổ có tông 
Cái cây có cội, con sông có nguồn”.BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.