BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Friday, November 18, 2011

Xem video đi tảo mộ Họ Nguyễn Văn - Lý Hòa

“Con người có tổ có tông 
Cái cây có cội, con sông có nguồn”.