Hội nghị phân bổ ngân sách năm 2012

lý hòa
Sáng nay 27/12/2012 tại hội trường UBND xã Hải Trạch diễn ra Hội nghị phân bổ ngân sách năm 2012. Tham dự hội nghị có các đ/c Thường trực Đảng Ủy, HĐND,UBND, UBMTTQVN xã và các trưởng, phó ban ngành cấp xã.
Theo dự toán năm 2012 tổng chi ngân sách xã 3 tỷ đồng trong đó chi theo mục tiêu 750 triệu đồng, chi đầu tư xây dựng cơ bản 210 triệu đồng và chi thường xuyên 2.040 triệu đồng

Qua thời gian một buổi sáng làm việc Hội nghi có nhiều ý kiến nhưng cơ bản đều thống nhất cao với dự toán ban đầu của KTNS xã đưa ra. So với dự toán ban đầu năm 20112 có khoản mục bớt đi và chi thêm phụ cấp cho lực lượng cộng tác viên dân số,  y tế thôn bản cũng như một số tổ chức khác nhưng vẫn nằm trong tổng chi 3 tỷ đồng.
Sắp đến dự toán chi ngân sách sẽ trình HĐDN xã Hải Trạch phê duyệt để làm căn cứ cho các tổ chức chi năm 2012.

Đ/c Hồ Thăng Long. CT UBND chủ trì hội nghị

lý hòa

Đ/c Nguyễn Duy Hùng. Bí Thư  Đảng bộ phát biểu

lý hòa

lý hòa

lý hòa

Không có nhận xét nào: