Hình ảnh phản cảm


Việc xe chở hàng đi bán là chuyện bình thường, nhưng khốn nỗi ở đây xe chở gạo đậu trước chợ mở cửa xe, kẻ khuân người vác gạo thế mà lại tương cái biển to tướng trước xe "gạo cứu trợ", mọi người lắc đầu ái ngại hỏi nhau sao hàng cứu trợ sao lại thế này? thật giả thế nào không rỏ nhưng nhìn hình ảnh thấy phản cảm quá. (lưu ý: xe ngoài địa phương)
lyhoa.vn. Xe dừng trước cổng chợ bóc gạo

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.