Hình ảnh phản cảm


Việc xe chở hàng đi bán là chuyện bình thường, nhưng khốn nỗi ở đây xe chở gạo đậu trước chợ mở cửa xe, kẻ khuân người vác gạo thế mà lại tương cái biển to tướng trước xe "gạo cứu trợ", mọi người lắc đầu ái ngại hỏi nhau sao hàng cứu trợ sao lại thế này? thật giả thế nào không rỏ nhưng nhìn hình ảnh thấy phản cảm quá. (lưu ý: xe ngoài địa phương)
lyhoa.vn. Xe dừng trước cổng chợ bóc gạo

Không có nhận xét nào: