Lịch công tác tuần 03/2012


PYT HUYỆN BỐ TRẠCH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH              ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 03   THÁNG 01 NĂM 2012


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
 Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2   16.1.12 23.12.11
Phong
Lựu
Thuân
Thuân
Thuân
Trang
3    17.1.12 24.12.11
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Trang
Phượng

Phong Hoa
Lựu( BùCN)
4    18.1.12 25.12.11
Trang
Phương
Thuân
Lựu
Trang
Phong
Phượng,Thuân(BùT7)
 Phương (BùT7)

5      19.1.12 26.12.11
Phương
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Phong  Phượng
Trang.Lựu(Bù 16.1)
Phượng( BùCN)
6    20.1.12 27.12.11
Thuân
Trang
Thuân
Thuân
Trang
Phượng
Phương,Phong,(BùT7)
Lựu (Bù 21.1)              

7    21.1.12   28.12.11
Lựu
Phong
Thuân
Lựu
Lựu
Phương
Thuân Trang Hoa
Phượng Phong
CN   22.1.12 29.12.11
Phong
Trang
Thuân
Trang
Trang
Phong Phương (TB)
Thuân Lựu Hoa
Phượng Phương


CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày

       Ghi chú
2
16.1.12 TC + Khám thai Phương+Phong

3
TC Phượng Lựu +xn

4


5


6


7


Cn


TRƯỞNG TRẠM                                                                             NGƯỜI LÊN LỊCHKhông có nhận xét nào: