Vui xuân đón tết tại Thành phố Hồ Chí Minh

Một số hình ảnh vui xuân đón tết tại Thành phố Hồ Chí Minh ( do Bác Phan Hải ở Thành phố HCM gửi qua Email)
















No comments:



BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.