BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Monday, January 23, 2012

Vui xuân đón tết tại Thành phố Hồ Chí Minh

Một số hình ảnh vui xuân đón tết tại Thành phố Hồ Chí Minh ( do Bác Phan Hải ở Thành phố HCM gửi qua Email)
No comments:

Post a Comment