Vui xuân đón tết tại Thành phố Hồ Chí Minh

Một số hình ảnh vui xuân đón tết tại Thành phố Hồ Chí Minh ( do Bác Phan Hải ở Thành phố HCM gửi qua Email)
Không có nhận xét nào: