Thư chúc tết

Đ/c Nguyễn Duy Hùng Bí Thư Đảng Ủy, Chủ Tịch HĐND xã Hải Trạch đọc thư chúc tết cán bộ, Nhân dân xã Hải Trạch

Không có nhận xét nào: