Thư chúc tết

Đ/c Nguyễn Duy Hùng Bí Thư Đảng Ủy, Chủ Tịch HĐND xã Hải Trạch đọc thư chúc tết cán bộ, Nhân dân xã Hải Trạch

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.