Chùm thơ Lý Hòa - Phạm Duy Hồng

ĐI CHÙA

Đi chùa ta gởi chữ Tâm - ta tu chữ Đức

                                       - ta cầm chữ Nhân  
Trăm năm con tạo xoay vần
Nam mô A Di Đà hòa âm vào đời
Rồi mai ai cũng về trời
Giữ tâm thánh thiện có lời phúc âm.
                            
ĐÁ VỌNG PHU  

Trăm năm đá núi vẫn mòn trơ
Ai đứng chờ ai núi thẩn thờ
Vọng phu ai dựng trong hồn đá
Ngàn năm mỏi mắt vẫn là mơ.


 TRE NÊU
Cây tre muôn thuở vẩn là tre    
Tết về tre đứng ngắm làng quê
Cao vút xanh rờn che trời đất
Gió thoảng hồn tre vọng tiếng ve.

ÁNH ĐIỆN QUÊ TA

Ánh điện lung linh sáng khắp làng        

Sông quê soi bóng - phố chỉnh trang
Thuyền ai rời bến trăng đưa đón
Tâm đức ai mang phủ cho làng.

CHIỀU BUỒN ĐÁ NHẢY               Đá Nhảy ngủ rồi Đá Nhảy ơi?  
Sóng thương ve vuốt gọi liên hồi
Đầu bạc bao đời quên nơi ở
Than thở mà chi Đá Nhảy ơi!
Ngàn năm thiên hạ lòng hư ảo
Sóng gầm ngấm lệ nắng vàng rơi.
 


                          Phạm Duy HồngLiên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: