THCS Hải Trạch: Họp phụ huynh

      Để làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, gắn chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Nhà trường và gia đình trong việc giáo dục học sinh, sáng nay 12/2 trường THCS Hải Trạch đã tổ chức một buổi họp phụ huynh trong toàn khối lớp. Trong buổi họp các giáo viên chủ nhiệm đã đánh giá lại những kết quả đạt được của lớp trong học kỳ 1 vừa qua, nhận xét ưu khuyết điểm của từng học sinh đồng thời nêu lên những phương hướng và giải pháp cho hoạt động của lớp trong học kỳ 2. Các bậc phụ huynh cũng đã thẳng thắn đóng góp những ý kiến thiết thực để bổ xung vào phương hướng cho kỳ 2 của lớp.
Kết thúc học kỳ 1 Trường THCS Hải Trạch đã đạt được những thành tích đáng kể: có 26 em học sinh giỏi, 135 em học sinh tiên tiến trên tổng số 442 học sinh toàn trường, tuy nhiên vẫn còn học sinh vi phạm tư cách tác phong, ham chơi, lười học…điều đó đã làm cho tập thể sư phạm nhà trường, Lãnh đạo địa phương và hội phụ huynh hết sức quan tâm lo lắng. Trong cuộc họp phụ huynh lần này các lớp đã tập trung bàn bạc tìm giải pháp để quản lí, chỉ đạo việc học tập và rèn luyện của học sinh. Hy vọng cuộc họp phụ huynh lần này sẽ tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong mối quan hệ Nhà trường và gia đình làm cho việc học tập và rèn luyện của con em đạt được những kết quả cao hơn trong học kỳ 2.
Một số hình ảnh của buổi họp


Không có nhận xét nào: