THÔNG BÁO

THÔNG BÁO
V/v  khám và phẩu thuật miễn phí 

Được sự tài trợ của Bệnh viện phục hồi chức năng chỉnh hình Đà Nẳng và tổ chức DEVIEMED.  Tổ chức khám và phẩu thuật miễn phí các cháu sứt môi hở hàm ếch  .
Đề nghị các giai đình cho con em bị sứt môi hở hàm ếch  đến đăng ký tại UBND xã Hải Trạch trước ngày 10/02/2012.

Liên hệ với Admin 

Không có nhận xét nào: