Thư của lãnh đạo xã Hải Trạch gửi Hội đồng hương Lý Hòa ở Nha Trang - Khánh Hòa

Vào lúc 4h30 ngày 02/02/2012 lãnh đạo địa phương nhận được tin 1 xe khách chạy tuyến Quảng Bình - TP Hồ Chí Minh  trên xe chủ yếu là con em Lý Hòa xã Hải Trạch đi vào TP Hồ Chí Minh để làm việc, đã bị tai nạn tại Ninh Hòa - tỉnh Khánh Hòa cách Nha Trang gần 30 km về hướng bắc, hiện có 3 người bị thương nặng . Do điều kiện ở xa không thể giúp đỡ kịp thời. Vậy Lãnh đạo địa phương mong bà con Lý Hòa xã Hải Trạch đang sinh sống tại Nha Trang - Khánh Hòa tạo mọi điều kiện giúp đỡ những người bị nạn.
Rất mong sự quan tâm giúp đỡ và xin chân thành cảm ơn.


ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQVN xã Hải Trạch

Không có nhận xét nào: