Hội nghị triển khai đề án 05 của Thường trực UBMT Tỉnh

Sáng nay 16 tháng 3 năm 2012 tại hội trường UBND xã Hải Trạch diễn ra hội nghị triển khai đề án 05 của Thường trực UBND Tỉnh về tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trong giai đoạn mới. Tham dự hội nghị có đại diện thường trực Đảng ủy, UBND, HĐND, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã, Ban tường trực UBMTTQVN xã, Đại diện các ban ngành cấp xã, đại diện các tổ chức thành viên mặt trận xã, và các ủy viên mặt trận xã.

                                                                                                  Ảnh : Tăng Thái

Không có nhận xét nào: