Hải Trạch - Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện NQ 04 - của Huyện Ủy

Sáng nay ngày 15 tháng 3 năm 2012, tại hội trường UBND xã Hải Trạch diễn ra hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 04 của Huyện Ủy Bố Trạch về việc tăng cường sự lãnh đạo đảm bảo an ninh nông thôn.Tham dự với hội nghị có  đ/c Tùng và đ/c Hiệp thay mặt Huyện ủy, các đ/c Thường trực Đảng Ủy, HĐND, UBND, UBMTTTVN xã và Đại diện Đồn 192, Các trưởng ban ngành cấp xã, Lãnh đạo các thôn, các đ/c công an viên, thôn đội trưởng ở các thôn.

Liên hệ với Admin

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.