Lịch công tác tuần 14/2012


PYT HUYỆN BỐ TRẠCH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             
TYT XÃ HẢI TRẠCH                ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH  PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 14 THÁNG 4 NĂM 2012
Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2     2.4.12
Lựu
Trang
Thuân
Lựu
Lựu
Phượng

Thuân
Trang   Phương
3       3.4.12
Phượng
Lựu
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng

Lựu
Phương
(Bù Lể)
4       4.4.12
Phương
Thuận
Thuân
Lựu
Lựu
Phương
Phương
Trang (bù lể) Thuân  (Bù Lể )
5
5.4,12
Trang
Phượng
Thuân
Lựu
Thuân
Trang
Phương
Phượng (bù T7)
6      6.4.12
Thuân
Phương
Thuân
Thuân
Thuân
Phương
Trang Phượng  
(bù Lể)
Lựu (bù lể)
7      7.4.12
Lựu
Trang
Thuân
Lựu
Lựu
Trang
Thuân,Hoa
Phương,Phượng
CN    8.4.12
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng
Lựu Hoa Trang Phương


CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM

Thứ
Ngày
NỘI DUNG
Ghi chú
2
Làm việc bình thường

3
Tiêm phong VG B

4
Tiêm phong VG B

5
Kiểm Kê quày BaaMaaKoo +CT

6
Thuân+hoa QT Thuốc CT

7


CnLiên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: