Hình ảnh Đá Nhảy gửi người xa quê

Hôm nay được nghỉ, trời lại nắng chạy xe ra Đá nhảy chụp vài phô hình và quay ít đoạn video gửi bà con ở xa nhớ về quê hương, cảnh thì đẹp chỉ tiếc không có người mẫu nào...thôi anh em xem tạm đã, khi mô có người mẫu chụp lại cũng chả sao: 
Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: