BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Monday, August 27, 2012

Một số hình ảnh bóng đá đội Tân Lý gặp Thượng Hòa


Tỷ số 2 đội hòa 1 - 1

No comments:

Post a Comment