Một số hình ảnh bóng đá đội Tân Lý gặp Thượng Hòa


Tỷ số 2 đội hòa 1 - 1

No comments: