Một số hình ảnh bóng đá đội Nội Hải gặp Ngoại Hòa



























Kết quả : Ngoại Hòa thắng Nội Hải 2 - 0

No comments:



BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.