Một số hình ảnh bóng đá đội Tân Lý gặp Nội HòaKết quả: Tân Lý hòa Nội Hòa 2 - 2
Liên hệ với Admin

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.