Một số hình ảnh bóng đá đội Trung Hòa gặp Ngoại Hòa
Kết quả: Ngoại Hòa thắng Trung Hòa tỷ số 2 - 0

Video đang trong quá trình chỉnh sửa tự động có thể mất một thời gian mới xem được

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.