Tập huấn Hổ trợ hộ cận nghèo tham gia BHYT

Hôm nay Phòng y tế Huyện Bố Trạch tổ chức tập huấn  Hổ trợ hộ cận nghèo tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) cho  4 xã Hải Trạch, Phú Trạch, Đức Trạch, Đồng Trạch và Trung Trạch tại hội trường UBND xã Hải Trạch, thành phần mỗi xã 15 người  bao gồm, Đại diện UBND, Hội Nông Dân, Đoàn Thanh Niên, Văn hóa thông tin, Phụ nữ, Chính sách, Cộng tác viên BHYT, Cán bộ y tế, Y tế thôn bản và Trưởng phó thôn tùy theo mô hình của mỗi xã.
Dự án hổ trợ các tỉnh bắc trung bộ được vận hành từ tháng 5 năm 2011, lợi ích khi tham gia BHYT thể hiện rất rõ qua việc người dân chỉ phải đóng góp 10-20% kinh phí và còn được giảm trừ theo chế độ quy định trong khi lại được sử dụng khi rủi ro bị ốm đau, bệnh tật đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh.
Khi dự án được triển khai, lợi ích của người thuộc hộ gia đình cận nghèo khi tham gia BHYT là ngoài phần nhà nước hỗ trợ 50%, đối tượng này còn được dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ hỗ trợ từ 30-40%, người cận nghèo chỉ tham gia đóng góp với một tỷ lệ nhỏ (từ 10- 20%).
Trên cơ sở mệnh giá thẻ BHYT tăng lên 567.000 đồng bắt đầu từ ngày 1.5.2012, Ngày 26-6-2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 797/QĐ-TTg về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo từ 50% đang áp dụng theo Nghị định 62/2009/NĐ-CP lên mức tối thiểu 70%  để tạo điều kiện cho người cận nghèo tham gia BHYT. Từ đó, dự án cũng đã xem xét và giảm mức hỗ trợ từ 30- 40% xuống còn từ 10- 20% để duy trì việc trợ giúp. Người thuộc hộ cận nghèo vẫn phải tham gia đóng góp từ 10-20% để có ý thức, không mang tính ỷ lại, bao cấp trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình và gia đình mình.
Qua kết quả điều tra hộ cận nghèo năm 2011 cho thấy có nhiều nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế trong công tác điều tra. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời triển khai thực hiện tốt kế hoạch điều tra, rà soát hộ  cận nghèo của các xã năm 2012, thì việc nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, thống nhất về phương pháp, cách làm và quy trình là khâu hết sức quan trọng. Trong đó, hội nghị tập huấn có ý nghĩa quan trọng, góp phần xác định chính xác, đầy đủ số cận nghèo trên địa bàn các xã. Trên cơ sở đó, xây dựng và triển khai các giải pháp thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, thực hiện các chính sách an sinh xã hội của các  năm 2013 và các năm tiếp theo có hiệu quả hơn.

Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: